verkeersongeval

/verkeersongeval

De toegevoegde waarde van een Schadeverzekering Inzittende (SVI-verzekering)

In Nederland bent u verplicht een zogenaamde WAM-verzekering af te sluiten voor voertuigen die op uw naam geregistreerd staan. Hiermee is de aansprakelijkheid gedekt bij een ongeval in het verkeer. Niet verplicht maar wel degelijk nuttig is daarnaast het afsluiten van een Schadeverzekering Inzittende (SVI-verzekering). Bij de meeste verzekeraars heeft u voor 4 à 5 euro extra per maand een SVI-verzekering. Een dergelijke verzekering vergoedt – ongeacht aansprakelijkheid – de daadwerkelijk geleden (letsel)schade voor u en uw passagiers. Toegevoegde waarde voor passagiers Allereerst

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automobilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade. Zijn of haar autoverzekering (WAM-verzekeraar) zal overgaan tot het vergoeden van uw (letsel)schade. Maar wat nu als de andere automobilist doorrijdt na

Smartengeld bij whiplash

Smartengeld Smartengeld is een vergoeding voor schade in de vorm van pijn of verdriet dat iemand is overkomen. Deze vorm van schade wordt ook wel “ander nadeel” of “immateriële schade” genoemd. De hoogte van smartengeld bij whiplash: Smartengeldgids Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids staan samenvattingen van uitspraken waarin door de rechter smartengeld aan de benadeelde werd toegekend. Het vergelijken met gevallen uit het verleden geeft de rechter een handvat bij

“Appen op de fiets blijft toegestaan”

“Appen op de fiets blijft toegestaan”, kopte RTL nieuws afgelopen woensdag op haar website. Aanleiding van dit artikel was een brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer, waarin zij aangaf geen heil te zien in een specifieke regeling die voorziet in aansprakelijkheid van appende fietsers bij verkeersongevallen. De Minister: “Smartphonegebruik, zowel bij automobilist als fietser, kan bijdragen aan een ongeval. Dit geldt echter evenzeer voor rood licht negatie, zonder verlichting