Smartengeld

/Smartengeld

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

In één van mijn vorige blogs heb ik u wat meer uitleg gegeven over het Waarborgfonds Motorverkeer, niet te verwarren met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In deze blog zal ik daar nader op ingaan. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Om een dergelijke tegemoetkoming te krijgen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen: U bent slachtoffer; Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf; Er is sprake van ernstig letsel; Het misdrijf is in Nederland gepleegd; Er

Onbekende of onverzekerde dader bij een verkeersongeval? Toch schadevergoeding!

Uitgangspunt in Nederland is dat eenieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De automobilist die u geen voorrang verleent en daardoor met u in botsing komt, heeft een verkeersnorm geschonden en is aansprakelijk voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade. Zijn of haar autoverzekering (WAM-verzekeraar) zal overgaan tot het vergoeden van uw (letsel)schade. Maar wat nu als de andere automobilist doorrijdt na

Voeging als benadeelde partij in het strafproces: wat houdt dat in?

Voeging in het strafproces als benadeelde Als een verdachte in een strafzaak voor de rechter moet verschijnen, dan biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid aan de benadeelde partij om zich in de strafzaak te voegen. Voeging als benadeelde partij in het strafproces is een relatief eenvoudige manier voor een benadeelde om zijn schade op een dader te verhalen. Een benadeelde partij hoeft in het geval van voeging niet los van het strafproces de gang naar de civiele rechter te maken om zijn

Wetsvoorstel affectieschade: smartengeld voor naasten

Affectieschade is schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste, waarbij een ander aansprakelijk is voor deze schade. Het is met andere woorden een vorm van smartengeld voor naasten. Op dit moment geen vergoeding mogelijk van affectieschade In Nederland heeft op dit moment alleen de benadeelde zelf recht op smartengeld. Een familielid of andere persoon die dicht bij de benadeelde staat en met de ernstige gevolgen van een ongeval wordt geconfronteerd, heeft op dit moment volgens de