Rechtsbijstand

/Rechtsbijstand

Stelselvernieuwing rechtsbijstand: update

In december vorig jaar verscheen op deze blog een artikel over voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. De conclusie was toen: ‘De Nederlandse overheid is ongetwijfeld nog steeds voornemens flink in de gefinancierde rechtsbijstand te snijden. Het blijft bij doorvoering van de maatregelen de vraag of het geheel aan Nederlandse wetgeving op dit gebied in de nabije toekomst niet door de ‘ondergrens’ van art. 6 EVRM zal zakken.’ Op 20 januari van dit jaar berichtte onder andere het

Stelselvernieuwing Rechtsbijstand

Er is nogal wat te doen rondom de (gesubsidieerde) rechtsbijstand. En, zo blijkt recentelijk, niet alleen op nationaal niveau. Geplande stelselvernieuwing rechtsbijstand Al in 2011 uitte Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justie zijn voornemen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand te vernieuwen. Na deze aankondiging heeft in 2011-2012 onder andere een consultatie bij belanghebbende partijen plaatsgevonden. Een en ander heeft uiteindelijk geleid tot een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Rechtsbijstand. Dit voorstel is in november 2014 gepubliceerd. Doel van de nieuwe regeling