Personen- en familierecht

/Personen- en familierecht

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

Een tijd geleden bent u gescheiden. Er is sprake van gezamenlijk gezag. Binnenkort moeten uw kinderen (weer) naar school, echter u twist met uw ex-partner over de vraag bij welke school uw kind(eren) dienen te worden ingeschreven. Bovenstaand probleem komt in de praktijk veelvuldig voor en kan voor veel stress en hoog oplopende emoties zorgen. Maar hoe zit het in deze gevallen juridisch? Wat kunt u doen als indien u in onderling overleg niet tot een oplossing kunt komen, of indien uw

Partneralimentatie en de nieuwe partner: zo zit het juridisch

Einde alimentatieplicht (partneralimentatie) De rechter kan gelijktijdig met het uitspreken van een echtscheiding (of bij latere uitspraak) op verzoek van één van de echtgenoten en ten laste van de ander een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. De rechter zal slechts een bijdrage vaststellen, indien de echtgenoot die tot vaststelling van een bijdrage verzoekt niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en daar in redelijkheid ook niet toe in staat is. De duur van de alimentatieplicht is

Kinderen echtscheiding en vakantie: zomervakantie in aantocht

In een eerder artikel op deze blog (“Echtscheiding, kinderen en vakantie: zo zit het juridisch”), werd al eerder aandacht besteed aan de juridische aspecten van echtscheiding, kinderen en vakantie. Inmiddels zijn de feestdagen weer lang en breed achter de rug en begint menigeen zelfs stiekem al aan (het plannen van) zijn of haar zomervakantie te denken. De hoogste tijd dus om het geheugen even op te frissen. Een goede voorbereiding is het halve werk Gescheiden ouders die met hun kinderen op vakantie willen doen er goed

Wet tegengaan huwelijksdwang

Wijzigingen in Wet tegengaan huwelijksdwang Op 5 december 2015 is in Nederland de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. De nieuwe wet beoogt de huwelijksvrijheid te vergroten door maatregelen te nemen die huwelijksdwang moeten beteugelen en door de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken. Concrete maatregelen die genomen worden zijn een verbod op het sluiten van een huwelijk waarbij een man of vrouw de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een verbod op het sluiten van een huwelijk

Opmerkelijk: ‘postcode kanjer’ valt buiten huwelijksgoederengemeenschap

Het zal u maar gebeuren. Uw (ex-)partner wint een miljoenenprijs in de loterij, net op het moment dat u samen in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent. Het overkwam een man in een opmerkelijke zaak waarin de rechtbank Amsterdam op 23 december 2015, uitspraak deed (Rb. Amsterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9150). Partijen waren verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op 20 oktober 2014. In januari 2015 valt de ‘postcode kanjer’ van € 2.109.655,= op een lot dat

Hoogte kinderalimentatie: welvaartsniveau tijdens huwelijk

Kinderalimentatie: behoefte, draagkracht Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie vertolken twee begrippen een hoofdrol: 1. de behoefte van het kind en 2. de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor bepaling van de behoefte van een kind (of de kinderen) wordt door de rechter gekeken naar wat een kind in financiële zin nodig heeft. De behoeften van een kind hangen in grote mate samen met het welvaartsniveau waaraan het kind gewend is: voor de bepaling van de behoefte wordt uitgegaan van het netto gezinsinkomen ten tijde van

Help! Mijn ex heeft schulden

Na uw echtscheiding kloppen onverwachts schuldeisers van uw ex bij u aan. Hij/zij heeft gedurende (of voorafgaand) aan het huwelijk schulden gemaakt. Kunt u voor die schulden zomaar aangesproken worden? Op welk vermogen kunnen deze schuldeisers zich verhalen? en stel dat u betaalt: kunt u uw ex vervolgens aanspreken (en voor welk bedrag)? Bij beantwoording van bovenstaande vragen zijn de begrippen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van belang. Wat deze begrippen in de context van het huwelijksvermogensrecht precies inhouden zal in dit artikel kort

Echtscheiding, kinderen en verhuizing (2)

U en uw ex-echtgenoot hebben samen kinderen en gezamenlijk gezag. Na de echtscheiding bouwt u elders een nieuw leven op (nieuwe liefde, nieuwe baan…), waardoor u wilt verhuizen. Indien uw ex weigert om toestemming aan u te verlenen voor verhuizing kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter (art. 1:253a Burgerlijk Wetboek). De rechter zal een belangenafweging maken bij zijn beslissing over het al dan niet verlenen van deze toestemming  (in een eerder artikel op deze

11 september 2015: Dag van de Scheiding

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 3 huwelijken eindigt met een echtscheiding (38,1% volgens cijfers uit 2013). De vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft daarom de “Dag van de Scheiding” in het leven geroepen, die dit jaar plaatsvindt op 11 september 2015. Doel van deze dag is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen (door deskundige begeleiding), zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. De noodzaak van extra aandacht voor stroomlijning van het echtscheidingsproces,

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening: verandert er iets aan uw situatie?

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 Op 17 augustus as treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen met een zekere grensoverschrijdende component. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een erflater een (vakantie-) woning of ander vermogen had in het buitenland op het moment van overlijden. Ook als een  erflater met de Nederlandse nationaliteit in in het buitenland woonde op het moment van overlijden, of een erflater met een buitenlandse nationaliteit in Nederland woonde kan de nieuwe Europese