Huwelijksvermogensrecht

/Huwelijksvermogensrecht

Opmerkelijk: ‘postcode kanjer’ valt buiten huwelijksgoederengemeenschap

Het zal u maar gebeuren. Uw (ex-)partner wint een miljoenenprijs in de loterij, net op het moment dat u samen in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent. Het overkwam een man in een opmerkelijke zaak waarin de rechtbank Amsterdam op 23 december 2015, uitspraak deed (Rb. Amsterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9150). Partijen waren verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op 20 oktober 2014. In januari 2015 valt de ‘postcode kanjer’ van € 2.109.655,= op een lot dat

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 treedt de wet ‘Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet worden enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het huidige huwelijksvermogensrecht. Enkele belangrijke wijzigingen: De beleggingsleer wordt in de wet opgenomen (artikel 1:87 BW). Voorheen gold de nominaliteitsleer waarbij één euro altijd één euro blijft. Stel: een echtpaar is niet gehuwd in gemeenschap van goederen, maar met uitsluiting van iedere gemeenschap. De man leent voor de aankoop van een woning € 100.000,= van