Huurrecht

/Huurrecht

Zijn bemiddelingskosten bij het huren van een woning toegestaan? Update

De bemiddelaar bij de totstandkoming van een (huur)overeenkomst heeft geen recht op loon jegens de huurder terzake de huur/verhuur van een zelfstandige woonruimte (zie art. 7:427 jo. 7:417 lid 4 BW die voor dit soort gevallen van “het dienen van twee heren” een regeling geven). In de praktijk blijkt echter dat bemiddelingskosten met grote regelmaat bij huurders in rekening worden gebracht. In een eerdere blog op deze website werden een aantal uitspraken van rechtbanken besproken over bemiddelingskosten bij

Zijn bemiddelingskosten bij het huren van een woning toegestaan?

Bemiddelingskosten Wie op zoek is naar nieuwe woonruimte kan voor hulp bij deze zoektocht gebruik maken van (online) verhuurmakelaars. Het komt met regelmaat voor dat deze bemiddelaars bij het tekenen van het contract bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder. Maar mag dit wel? En zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zegt de wet over bemiddelingskosten? Uit (art. 7:427 jo.) art. 7:417 BW valt af te leiden dat een bemiddelaar geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen aan de consument die een zelfstandige woonruimte