Erfrecht

/Erfrecht

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening: verandert er iets aan uw situatie?

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 Op 17 augustus as treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen met een zekere grensoverschrijdende component. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een erflater een (vakantie-) woning of ander vermogen had in het buitenland op het moment van overlijden. Ook als een  erflater met de Nederlandse nationaliteit in in het buitenland woonde op het moment van overlijden, of een erflater met een buitenlandse nationaliteit in Nederland woonde kan de nieuwe Europese

Niet-genoten vakantiedagen na overlijden uitbetalen aan erfgenamen

De kantonrechter in Heerenveen heeft op 29 juni 2011 geoordeeld dat een werkgever na het overlijden van de werknemer de niet-genoten vakantiedagen van deze werknemer moet uitbetalen aan de erfgenamen. In deze zaak had een weduwe de voormalig werkgever van haar overleden echtgenoot aangesproken tot uitbetaling van 7 weken niet-genoten vakantiedagen die haar echtgenoot had opgebouwd. De kantonrechter oordeelde dat iedere werknemer recht heeft op uitbetaling van zijn of haar vakantiedagen. Het doet niet ter zake op welke manier de arbeidsovereenkomst