Consumentenrecht

/Consumentenrecht

Algemene voorwaarden (1): wanneer bent u als consument aan gebonden aan “de kleine lettertjes”?

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die opgesteld worden door de gebruiker ervan om onderdeel uit te maken van meerdere overeenkomsten. Het hanteren van dit soort voorwaarden draagt bij aan een vlot werkend handelsverkeer: door het gebruik ervan hoeft in bijvoorbeeld een supermarkt niet bij iedere klant individueel onderhandeld te worden over de precieze voorwaarden van de koopovereenkomst. Ondanks het feit dat de meeste consumenten dagelijks met algemene voorwaarden te maken hebben, wordt vaak niet de moeite genomen om ze door te nemen. Pas op het moment

Zijn bemiddelingskosten bij het huren van een woning toegestaan?

Bemiddelingskosten Wie op zoek is naar nieuwe woonruimte kan voor hulp bij deze zoektocht gebruik maken van (online) verhuurmakelaars. Het komt met regelmaat voor dat deze bemiddelaars bij het tekenen van het contract bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder. Maar mag dit wel? En zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zegt de wet over bemiddelingskosten? Uit (art. 7:427 jo.) art. 7:417 BW valt af te leiden dat een bemiddelaar geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen aan de consument die een zelfstandige woonruimte

Consumentenrecht (3): gebruiksvergoeding verschuldigd bij ontbinding koopovereenkomst?

De vraag die de consument die de koopovereenkomst heeft ontbonden en de verkoper die het geleverde product krijgt geretourneerd vaak verdeeld houdt is of de consument bij een terechte ontbinding een gebruiksvergoeding wegens waardedaling van het verkocht product aan de verkoper is verschuldigd. De wet is op dit punt helaas niet helder. Als het consumentenrecht wordt gevolgd dan heeft de verkoper geen recht op een gebruiksvergoeding en komt een eventuele waardedaling voor zijn rekening. Echter, als de vraag aan de hand van

Consumentenrecht (2): de kosten van vervanging en herstel

De kosten van aflevering van het ontbrekende deel, vervanging of herstel mogen niet in rekening worden gebracht bij de koper. Voor zover er sprake is van non-conformiteit dient het product te alle tijden kosteloos te worden gerepareerd. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een producent een bepaalde garantieperiode kent. Deze garantie periode is echter niet leidend voor de vraag of er over dient te worden gegaan tot kosteloos herstel. De wet gaat er immers ervan uit dat een product

Consumentenrecht (1): de rechten van de consument

Wanneer is er sprake van een gebrek? Van een gebrekkig product ofwel non-conformiteit (juridisch term voor gebrek) is sprake als het product niet beantwoord aan de overeenkomst. Dit is het geval als het product niet de eigenschappen bezit die de koper, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan, op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De koper mag in ieder geval verwachten dat het product de eigenschappen bezit die