Bestuursrecht

/Bestuursrecht

Alcoholslot verboden

Het CBR mag geen alcoholslotprogramma aan iemand opleggen. Dit is de consequentie van de uitspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. De Raad van State is van mening dat dit alcoholslotprogramma te algemeen is en geen rekening houdt met de uiteenlopende gevolgen van het programma voor verschillende personen en situaties. Daarnaast is de Raad van mening dat het alcoholslotprogramma te duur is. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat eerdere uitspraken waarin het